Fizikinių dydžių vienetų sistemos


Pamokos veikla.
Susipažįsta su fizikinių dydžių vienetų sistemomis.
Pritaikyti matematikos pamokose įgytas žinias gautiems rezultatams apdoroti, dydžių vidutinei vertei nustatyti.
Dažniausiai naudojamimatavimo vienetai http://www.translatorscafe.com/cafe/LT/units-converter/length/d/
TESTAS http://www.fizika.lm.lt/index.php?option=com_quiz&task=user_tst_shw&Itemid=195&tid=4
Perskaityti  Fizikinių dydžių vienetų sistemos. (21 psl.).  Atlikti 1-9  užduotis  (24 psl.). Gali paruošti pranešimą „Internacionalinė (SI) matavimo sistema“. 


Fizikinių dydžių vienetų sistemos PRIEDAI