Fizika 7


TEMOS

Fizika 7, Valdas Valentinavičius, Zita Šliavaitė, Šviesa,  2008 m.

  

 ĮVADAS    TEORIJA

   7 klasės fizikos įvadas

?  Kas yra fizika?   
?  Kaip fizika tiria gamtą?  Fizika, technika, gamta   


 FIZIKINIAI DYDŽIAI IR JŲ MATAVIMO VIENETAI     TEORIJA
?  Fizikinių dydžių vienetų sistemos                                                                                          VIENETŲ   VERTIMAS

?  Ilgio matavimas. Metras     ?  Laboratorinis darbas  Kūno matmenų radimas.    
?  Ploto matavimas   
?  Tūrio matavimas.   Laboratorinis darbas  Kūno ploto ir tūrio radimas
?  Masės matavimas. Kilogramas
?  Medžiagos tankis                                                                                                                   SAVIKONTROLĖS  UŽDUOTYS
?  Laiko matavimas. Sekundė

 MEDŽIAGOS BŪSENOS
Kietieji kūnai, skysčiai ir dujos
Molekulės ir atomai
Molekulių judėjimas
Molekulių trauka ir stūma


 ŠILUMINIS KŪNŲ PLĖTIMASIS
Šiluminis kietųjų kūnų plėtimasis
Šiluminis skysčių ir dujų plėtimasis
Temperatūra ir jos matavimas
Vandens šiluminio plėtimosi ypatumai


 ŠVIESOS REIŠKINIAI

Šviesos šaltiniai.  Tiesiaeigis šviesos sklidimas
Skaidrieji ir neskaidrieji kūnai
Šešėlis ir pusšešėlis. Mėnulio ir Saulės užtemimai
Šviesos atspindys
Šviesos atspindžiai aplink mus
Šviesos lūžis
Šviesos spektras


 ELEKTROS MOKSLO PRADMENYS
Elektrinimo reiškinys. Elektros srovė.
Elektrinė grandinė
Elektros srovės poveikis.  Elektros laidininkai ir izoliatoriai

       


    

7 klasės kurso kartojimas