Fizika I


Konkursas „Mano mokykla gali“

   

Pirmoji apklausa

Įsivertinimo lapas    

Priedai  
FORMULĖS  

 


ŠILUMA

1. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas

1.1. Šiluminis judėjimas. Vidinė energija.

1.2. Vidinės kūnų energijos kitimas atliekant darbą.

1.3. Šilumos laidumas.  Apklausa 

1.4. Konvekcija.

1.5. Šiluminis spinduliavimas.

1.6. Šilumos kiekis.

1.7. Šilumos kiekio apskaičiavimas.    Apklausa 

1-asis laboratorinis darbas. Kietojo kūno savitosios šilumos apskaičiavimas.

1.8. Kuro degimo šiluma.

Skyriaus „Vidinė kūnų energija ir jos kitimas" santrauka.

 

2. Medžiagos agregatinių būsenų kitimas

2.1. Medžiagos agregatinės būsenos.

2.2. Lydymasis.

2.3. Kietėjimas.

2.4. Garavimas ir kondensacija.

2.5. Virimas.     Apklausa 

Skyriaus „Medžiagos agregatinių būsenų kitimas" santrauka.

 

3. Šiluminiai varikliai

3.1. Vidaus degimo variklis.

3.2. Garo turbina.

3.3. Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose.

2-asis laboratorinis darbas. Šilumos kiekių palyginimas maišant šaltą ir karštą vandenį.

3.4. Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos.

Skyriaus „Šiluminiai varikliai" santrauka.

 

ELEKTRA

4. Elektros srovė

4.1. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.        Apklausa 

4.2. Elektrinis laukas.

4.3. Kūnų įelektrinimo aiškinimas.

4.4. Elektros srovė metaluose.

4.5. Elektros srovės šaltiniai.

4.6. Elektros grandinė.          Apklausa 

Skyriaus „Elektros srovė" santrauka.

 

5. Elektros srovės stipris, įtampa, varža

5.1. Elektros srovės stipris.

3-iasis laboratorinis darbas. Elektros srovės stiprio matavimas.

5.2. Elektrinė įtampa

4-iasis laboratorinis darbas.  Elektrinės įtampos matavimas įvairiose grandinės dalyse.

5.3. Laidininko elektrinė varža.

5.4. Laidininko varžos apskaičiavimas.

5.5. Reostatai.

5.6. Omo dėsnis grandinės daliai.

Skyriaus „Elektros srovės stipris, įtampa, varža" santrauka.

 

6. Laidininkų jungimo būdai

6.1. Nuoseklusis laidininkų jungimas.

5-asis laboratorinis darbas. Nuosekliojo laidininkų jungimo tyrimas.

6.2. Lygiagretusis laidininkų jungimas.  Uždaviniai.

6-asis laboratorinis darbas. Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas.

6.3. Mišrusis laidininkų jungimas.

Skyriaus „Laidininkų jungimo būdai" santrauka.

 

7. Elektros srovės darbas ir galia

7.1. Elektros srovės darbas.

7.2. Elektros srovės galia.

7-asis laboratorinis darbas. Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas.

7.3. Paprasčiausi elektriniai prietaisai.

7.4. Saugikliai.

7.5. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui.

Skyriaus „Elektros srovės darbas ir galia" santrauka.

 

8. Elektros srovė įvairiose terpėse

8.1. Elektros srovė skysčiuose.

8.2. Elektros srovė dujose.

8.3. Elektros srovė vakuume.

8.4. Elektros srovė puslaidininkiuose.

Skyriaus „Elektros srovė įvairiose terpėse" santrauka.

 

9. Elektromagnetiniai reiškiniai

9.1. Elektros srovės magnetinis laukas.

8-asis laboratorinis darbas. Elektromagneto surinkimas ir išbandymas.

9.2. Telegrafas. Telefonas.

9.3. Nuolatiniai magnetai.

9.4. Žemės magnetinis laukas.

9.5. Elektros variklis.

Skyriaus „Elektromagnetiniai reiškiniai" santrauka.NUORODOS


ŠILUMA

1. Vidinė kūnų energija ir jos kitimas

1.1. Šiluminis judėjimas. Vidinė energija.

1.2. Vidinės kūnų energijos kitimas atliekant darbą.

1.3. Šilumos laidumas. 

1.4. Konvekcija.

1.5. Šiluminis spinduliavimas.

1.6. Šilumos kiekis.

1.7. Šilumos kiekio apskaičiavimas.  

1-asis laboratorinis darbas. Kietojo kūno savitosios šilumos apskaičiavimas.

1.8. Kuro degimo šiluma.

Skyriaus „Vidinė kūnų energija ir jos kitimas" santrauka.

 

2. Medžiagos agregatinių būsenų kitimas

2.1. Medžiagos agregatinės būsenos.

2.2. Lydymasis.

2.3. Kietėjimas.

2.4. Garavimas ir kondensacija.

2.5. Virimas. 

Skyriaus „Medžiagos agregatinių būsenų kitimas" santrauka.

 

3. Šiluminiai varikliai

3.1. Vidaus degimo variklis.

3.2. Garo turbina.

3.3. Energijos tvermės dėsnis šiluminiuose procesuose.

2-asis laboratorinis darbas. Šilumos kiekių palyginimas maišant šaltą ir karštą vandenį.

3.4. Šiluminiai reiškiniai ir ekologinės problemos.

Skyriaus „Šiluminiai varikliai" santrauka.

 

ELEKTRA

4. Elektros srovė

4.1. Įelektrinti kūnai ir jų sąveika. 

4.2. Elektrinis laukas.

4.3. Kūnų įelektrinimo aiškinimas.

4.4. Elektros srovė metaluose.

4.5. Elektros srovės šaltiniai.

4.6. Elektros grandinė.         

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/circuits_diagram.htm

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/simple_circuit.htm 

Skyriaus „Elektros srovė" santrauka.

 

5. Elektros srovės stipris, įtampa, varža

5.1. Elektros srovės stipris.

3-iasis laboratorinis darbas. Elektros srovės stiprio matavimas.

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html
http://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/SeriesCircuitLab/index.html

https://www.circuit-diagram.org/editor/

5.2. Elektrinė įtampa.

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/kirchhoff_s_Circuits_Law_Series_Parallel_Voltage_1.htm

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/kirchhoff_s_Circuits_Law_Series_Parallel_Voltage_3.htm

4-asis laboratorinis darbas. Elektrinės įtampos matavimas įvairiose grandinės dalyse.

5.3. Laidininko elektrinė varža.

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_en.html

5.4. Laidininko varžos apskaičiavimas.

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/resistance_ohm_law_1.htm

5.5. Reostatai.

5.6. Omo dėsnis grandinės daliai.

Skyriaus „Elektros srovės stipris, įtampa, varža" santrauka.

 

6. Laidininkų jungimo būdai

6.1. Nuoseklusis laidininkų jungimas.

5-asis laboratorinis darbas. Nuosekliojo laidininkų jungimo tyrimas.

6.2. Lygiagretusis laidininkų jungimas.

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/electricity_electromagnetism_interactive/components_circuits_association-series_parallel.htm

6-asis laboratorinis darbas. Lygiagrečiojo laidininkų jungimo tyrimas.

6.3. Mišrusis laidininkų jungimas.

Skyriaus „Laidininkų jungimo būdai" santrauka.

 

7. Elektros srovės darbas ir galia

7.1. Elektros srovės darbas.

7.2. Elektros srovės galia.

7-asis laboratorinis darbas. Elektros lempute tekančios srovės galios ir darbo apskaičiavimas.

7.3. Paprasčiausi elektriniai prietaisai.

7.4. Saugikliai.

7.5. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui.

Skyriaus „Elektros srovės darbas ir galia" santrauka.

 

8. Elektros srovė įvairiose terpėse

8.1. Elektros srovė skysčiuose.

8.2. Elektros srovė dujose.

8.3. Elektros srovė vakuume.

8.4. Elektros srovė puslaidininkiuose.

Skyriaus „Elektros srovė įvairiose terpėse" santrauka.

 

9. Elektromagnetiniai reiškiniai

9.1. Elektros srovės magnetinis laukas.

8-asis laboratorinis darbas. Elektromagneto surinkimas ir išbandymas.

9.2. Telegrafas. Telefonas.

9.3. Nuolatiniai magnetai.

9.4. Žemės magnetinis laukas.

9.5. Elektros variklis.

Skyriaus „Elektromagnetiniai reiškiniai" santrauka.


Formulių išvedimas


https://www.onlinegdb.com/BkAvgHXtU