Fizika II


       VIENETŲ  VERTIMAS     

Projektas „Iliustruotas fizikos uždavinys“
Įsivertinimo lapas  
  

1. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė

I klasės kartojimas

1.1. Elektromagnetinė indukcija. Klausimai   

1.2. Indukuotosios elektros srovės stipris ir krytis. Klausimai 

1.3. Judantis laidininkas magnetiniame lauke. Klausimai          Apklausa  

1.4. Nuolatinė ir kintamoji elektros srovėKlausimai          Uždaviniai   

1.5. Elektros generatoriusKlausimai        Apklausa 

1.6. Elektros energijos gamyba.   1.7. Transformatorius. Klausimai          Apklausa 

1.8. Elektros energijos perdavimas ir vartojimas.

Skyriaus „Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė" santrauka.

 

2. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos

2.1. Kondensatorius - elektros krūvio kaupiklis. Klausimai             

2.2. Elektromagnetinių virpesių samprata. Klausimai       Apklausa 

2.3. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. Klausimai     Apklausa 

2.4. Radijo ryšys. Klausimai        Apklausa 

2.5. Televizija. Radiolokacija.

2.6. Analoginis ir skaitmeninis signalas. Klausimai       

Skyriaus „Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos“ santrauka.

 

3. Šviesos tiesiaeigis sklidimas, atspindys ir lūžis.

3.1. Šviesos stipris, srautas ir apšvieta. Klausimai       

3.2. Šviesos tiesiaeigis sklidimas. Klausimai    Apklausa 

3.3. Šviesos atspindys. Klausimai         Apklausa

3.4. Šviesos lūžimas. Klausimai  Praktinis darbas - apklausa.

3.5. Visiškasis atspindys. Klausimai 

1-asis laboratorinis darbas. Šviesos lūžio tyrimas. 

Skyriaus „Šviesos tiesiaeigis sklidimas, atspindys ir lūžis" santrauka.  Trigonometrinė lentelė

 

4. Lęšiai ir optiniai prietaisai.

4.1. Optinis lęšis ir jo rūšys.  Klausimai 

4.2. Lęšių kuriami atvaizdai.  Klausimai 

4.3. Plonojo lęšio formulė.  Uždaviniai.  Klausimai 

2-asis laboratorinis darbas. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio ir laužiamosios gebos nustatymas.

4.4. Akies optinės savybės.  Klausimai 

4.5. Optiniai prietaisai. Praktinis darbas.  Klausimai 

3-iasis laboratorinis darbas. Glaudžiamaisiais lęšiais gautų atvaizdų stebėjimas.

Skyriaus „Lęšiai ir optiniai prietaisai" santrauka. UŽDAVINIAI.

 

5. Šviesos banginės ir dalelinės savybės.

5.1. Šviesos dispersija.  Klausimai   PRAKTINIS  DARBAS  GOOGLE  DISKE   Apklausa

5.2. Spektrai. Spektroskopo gamyba.  Komp. programa  QR kodas Klausimai 

5.3. Elektromagnetinių bangų spektras.  Klausimai   APKLAUSA

5.4. Šviesos interferencija.  Klausimai APKLAUSA

5.5. Šviesos difrakcija. Klausimai 

5.6. Fotoefektas.   Klausimai 

Skyriaus „Šviesos banginės ir dalelinės savybės" santrauka.

Kontrolinis darbas  II a          II g          II y          II m        II p

 

6. Radioaktyvumas ir branduolinė energija.

6.1. Bendroji atomo sandaros samprata.  Klausimai 

6.2. Radioaktyvumas. Klausimai       http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/366/

6.3. Radioaktyvumas ir branduolių virsmai. Klausimai 

6.4. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis gyvajam organizmu. Klausimai 

6.5. Branduolinė energija. Klausimai 

Skyriaus „Radioaktyvumas ir branduolinė energija" santrauka.

 

7. Astronomijos pradmenys.

7.1. Ką ir kaip tiria astronomija.  Klausimai 

7.2. Žemė ir Mėnulis.  Klausimai 

7.3. Saulės sistemos planetos.  Klausimai 

7.4. Didžiosios planetos ir nykštukinės planetos. Klausimai 

7.5. Mažieji Saulės sistemos kūnai. Klausimai 

7.6. Saulė - mums artimiausia žvaigždė. Klausimai 

7.7. Žvaigždės ir žvaigždynai. Klausimai 

7.8. Paukščių Takas ir kitos galaktikos. Klausimai 

Skyriaus „Astronomijos pradmenys" santrauka.
NUORODOS


1. Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė

1.1. Elektromagnetinė indukcija.

1.2. Indukuotosios elektros srovės stipris ir krytis.

1.3. Judantis laidininkas magnetiniame lauke. 

1.4. Nuolatinė ir kintamoji elektros srovė. 

1.5. Elektros generatorius

1.6. Elektros energijos gamyba.   1.7. Transformatorius.

1.8. Elektros energijos perdavimas ir vartojimas.
Skyriaus „Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė" santrauka.
 
2. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos

2.1. Kondensatorius - elektros krūvio kaupiklis.           

2.2. Elektromagnetinių virpesių samprata. 

2.3. Elektromagnetinių bangų spinduliavimas. 

2.4. Radijo ryšys. 

2.5. Televizija. Radiolokacija.
2.6. Analoginis ir skaitmeninis signalas.
Skyriaus „Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos“ santrauka.
 
3. Šviesos tiesiaeigis sklidimas, atspindys ir lūžis.
3.1. Šviesos stipris, srautas ir apšvieta.

3.2. Šviesos tiesiaeigis sklidimas.     

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/optics_interactive/moon_phases.htm

3.3. Šviesos atspindys.  

3.4. Šviesos lūžimas.

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/optics_interactive/refraction_Snell_Descartes_law.htm

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/optics_interactive/scattering_prism_spectrum_emission_absorption_white_monochromatic_light.htm

3.5. Visiškasis atspindys.
1-asis laboratorinis darbas. Šviesos lūžio tyrimas.
Skyriaus „Šviesos tiesiaeigis sklidimas, atspindys ir lūžis" santrauka.
 
4. Lęšiai ir optiniai prietaisai.
4.1. Optinis lęšis ir jo rūšys.

4.2. Lęšių kuriami atvaizdai.

http://www.physics-chemistry-interactive-flash-animation.com/optics_interactive/converging_lens_convex_positive.htm

4.3. Plonojo lęšio formulė.
2-asis laboratorinis darbas. Glaudžiamojo lęšio židinio nuotolio ir laužiamosios gebos nustatymas.
4.4. Akies optinės savybės.

4.5. Optiniai prietaisai.

3-iasis laboratorinis darbas. Glaudžiamaisiais lęšiais gautų atvaizdų stebėjimas.
Skyriaus „Lęšiai ir optiniai prietaisai" santrauka.
 
5. Šviesos banginės ir dalelinės savybės.
5.1. Šviesos dispersija.
5.2. Spektrai.
Spektras.png
5.3. Elektromagnetinių bangų spektras.
5.4. Šviesos interferencija.
5.5. Šviesos difrakcija.
5.6. Fotoefektas.
Skyriaus „Šviesos banginės ir dalelinės savybės" santrauka.
 
6. Radioaktyvumas ir branduolinė energija.
6.1. Bendroji atomo sandaros samprata.
6.2. Radioaktyvumas.        http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/366/
6.3. Radioaktyvumas ir branduolių virsmai.
6.4. Jonizuojančios spinduliuotės poveikis gyvajam organizmu.
6.5. Branduolinė energija.
Skyriaus „Radioaktyvumas ir branduolinė energija" santrauka.
 
7. Astronomijos pradmenys.
7.1. Ką ir kaip tiria astronomija.
7.2. Žemė ir Mėnulis. 
7.3. Saulės sistemos planetos.
7.4. Didžiosios planetos ir nykštukinės planetos.
7.5. Mažieji Saulės sistemos kūnai.
7.6. Saulė - mums artimiausia žvaigždė. 
7.7. Žvaigždės ir žvaigždynai.
7.8. Paukščių Takas ir kitos galaktikos.

Skyriaus „Astronomijos pradmenys" santrauka.