Fizika 8


7 klasės kartojimas              VIENETŲ  VERTIMAS                Informacinių technologijų integravimas fizikos pamokose


FORMULĖS


 MECHANINIS JUDĖJIMAS

Mechaninio judėjimo samprata. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimas. 

Atskaitos sistema.

Kelias ir jo laiko priklausomybė nuo laiko.

Greitis.

Vidutinis greitis.

Nueito kelio ir laiko apskaičiavimas.

Pagreitis.

Kreive judančio kūno nueitas kelias.


 KŪNŲ SĄVEIKOS DĖSNIAI

Inercijos dėsnis. Inercija ir kūno masė.

Jėga. Jėgos, kūno masės ir pagreičio ryšys.            11 uždavinio sprendimo pvz. 

Veikiančioji ir atoveikio jėgos.


 JĖGŲ RŪŠYS

 DARBAS, GALIA, ENERGIJOS

Mechaninis darbas.

Mechaninė galia 1 kW =1,36 AG            

Mechaninės energijos samprata.

Potencinė energija.

Kinetinė energija.

Skridinys. 

Auksinė mechanikos taisyklė. Naudingumo koeficientas.

Skysčių stulpelio slėgis.

Susisiekiantieji indai.

Vandentiekis. Šliuzai. Manometrai.

Hidraulinis presas.


 ATMOSFERA

Vandens transportas. Oreivystė.


Garso rūšys.