Laiko matavimas. Sekundė


Pamokos veikla.

Susipažįsta su laiko žymėjimu, matavimo vienetais, prietaisu. Sprendžia uždavinius.

Laiko žymėjimas, matavimas. Kartotinių ar dalinių vienetų vertimas pagrindiniais SI vienetais. Uždavinių sprendimas.

Laiko zonos http://24timezones.com/map.htm

Perskaityti  Laiko matavimas. Sekundė. (43 psl.).  Atlikti 1-8  užduotis  (45 psl.). Gali paruošti pranešimą „Laiko matavimo prietaisai“.
Stebėdami gamtos reiškinius ar įvairius įvykius, matome, kad vienas jų įvyksta anksčiau, kitas – vėliau, nevienoda ir tų reiškinių trukmė. Tačiau gyvenime dažnai reikia tiksliai išmatuoti laiką. Ir tokia būtinybė atsirado seniai.

Laiko matavimo vienetus tarsi pasiūlė pati gamta: Žemei sukantis, dieną keičia naktis, vieną metų laiką – kitas. Laikas, per kurį Žemė apsisuka apie savo ašį vieną kartą, dar žiloje senovėje buvo pavadintas para. Senovės Egipte para pradėta dalyti į 24 valandas. Vėliau atsirado minutės (lot. minutus – mažas, smulkus) ir sekundės (lot. secunda – antra). Valandos skirstymas į 60 minučių, o minutės – į 60 sekundžių yra babiloniečių šešiasdešimtainės skaičiavimo sistemos palikimas. Šie laiko matavimo vienetai vartojami ir dabar.

Laiko matavimo vienetai:

Laiko matavimo vienetasŽymėjimasRyšys su kitais vienetais
1 sekundė1 s1 s = 1/60 min = 1/3600 h
1 minutė1 min1 min = 1/60 h
1 valanda1 h1 h = 1/24 paros = 60 min = 3600 s
1 para 1 para = 24 h
1 metai 1 metai = 365 (366) paros (dienos)
1 amžius 1 amžius = 100 metų

SI laiko matavimo pagrindinis vienetas yra sekundė: [t] = 1 s; čia simboliu t pažymėtas laikas, trukmė. 1 sekundė lygi 1/86 400 vidutinės saulės paros daliai. Dabar sekundė nusakoma dar tiksliau – pagal atomuose vykstančių procesų trukmę.

Moksle ir technikoje tiksliems matavimams reikalingi ir labai maži laiko matavimo vienetai. Todėl, be šešiasdešimtainės babiloniečių skaičiavimo sistemos, vartojama ir dešimtainė:

1 milisekundė (1 ms) = 0,001 s, 1 mikrosekundė (1 μs) = 0,000 001 s, 1 nanosekundė (1 ns) = 0,000 000 001 s, 1 pikosekundė (1 ps) = 0,000 000 000 001 s.

Laikas matuojamas laikrodžiais. Keletas jų parodyta  1-3 paveikslėliuose. Dažniausiai jų svyruoklė per 1 s tiksliai susvyruoja vieną arba keletą kartų. Nedideliems laiko tarpams matuoti minutėmis, sekundėmis bei sekundės dalimis naudojamas prietaisas, vadinamas sekùndmačiu (ypač populiarus sporte).


   Laikrodos 1.jpg   Laikrodos 3.jpg   Laikrodos 2.jpg    Laikrodos 4.jpg
1 pav. Sieninis laikrodis    
 2 pav. Vandens laikrodis 
 3 pav. Elektroninis laikrodis     
  4 pav. Smėlio laikrodis   
7 klase 6 laikas.jpg

http://www.nso.lt/time/measure.htm

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/fizika/S-23505/straipsnis/Laiko-eksperte:-reikia-is-pagrindu-pakeisti-laiko-skaiciavima-

Laiko matavimas. Sekundė PRIEDAI