Šešėlis ir pusšešėlis. Mėnulio ir Saulės užtemimai


Pamokos veikla.

Susipažįsta su šešėlio ir pusšešėlio susidarymu.

Suprasti šešėlių ir pusšešėlių susidarymą. Paaiškinti Saulės ir Mėnulio užtemimus, Mėnulio fazių kaitos priežastis.


Šešėlio susidarymas http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/laboratorija/seselio_susidarymas/

Šešėlio dydis http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/seselio_dydis/

Neskaidraus kūno šešėlis http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/laboratorija/neskaidraus_kuno_seselis/

Pusšešėlis http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/zinynas/pusseselis/


Mėnulis – Žemės palydovas http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/menulis_-_zemes_palydovas/

Mėnulio užtemimas http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/menulio_uztemimas/

Mėnulio fazės http://www.freezeray.com/flashFiles/moonphase.htm

Mėnulio fazės http://www.menuliokalendorius.info/apiemenuliofazes.html   

Mėnulio fazės http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/menulio_fazes/


Perskaityti  Šešėlis ir pusšešėlis  (27 psl.).  Atlikti 1-9  užduotis  (29 psl.). Gali paruošti pranešimą „Šešėlio teatras“


Šešėlis

 Saulėtą dieną šešėliai gatvėje lydi žmonės, medžius, gyvūnus, jie yra neatskiriama aplinkos kūnų dalis. Šešėliai atsiranda ir kambaryje, uždegus elektros lemputę. Taigi kur yra šviesa, ten susidaro ir šešėliai. Ne veltui jie minimi daugelyje pasakų, eilėraščių, apie juos sukurta nemažai priežodžių, mįslių, kaip antai: ,,Kame yra šviesos, ten ir šešėlių esti’’, ,,Saulė pagimdė, naktis palaidojo’’, ,,Saulei tekant gimsta, leidžiantis- miršta’’.
Pusšešėliai1.jpg
     Gauti šešėlį visiškai nesunku.
Už apšviesto neskaidraus kūno yra neapšviesta erdvė – šešėlis.
To paties daikto šešėlis gali būti įvairaus dydžio.
Jis taip pat priklauso nuo šviesos šaltinio aukščio, kuo aukščiau, tuo mažesnis daikto šešėlis.

Pusšešėlis – už apšviesto neskaidriojo kūno esanti erdvė, į kurią patenka tik dalis šviesos. 
Pusšešėliai.jpg   


Saulės užtemimas – reiškinys, kai Mėnulis atsiduria tarp Žemės ir Saulės, taip uždengdamas Saulės diską. Tai vyksta todėl, kad Mėnulis daug kartų mažesnis už Saulę, bet skrieja tiek pat kartų arčiau Žemės. Šis reginys trunka neilgai, nes Mėnulio šešėlis mažas ir greitai juda.

Visiškas Saulės užtemimas – kai Mėnulis uždengia nuo 80 % iki 100 % Saulės disko.

Dalinis Saulės užtemimas vyksta, kai Mėnulis uždengia tik dalį Saulės. Dalinio užtemimo fazės būna prieš visišką užtemimą ir po jo.

 

 

  200px-Lunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif  
  Mėnulio užtemimas įvyksta kai Saulė, Žemė ir Mėnulis išsirikiuoja taip, kad Žemė meta šešėlį ant Mėnulio.
Priklausomai nuo to, ar Žemės šešėlis krinta ant viso Mėnulio paviršiaus, 
ar tik ant dalies, įvyksta visiškas arba dalinis Mėnulio užtemimas
Šešėlio ir apšviestos Mėnulio dalies riba vadinama terminatoriumi (Pilkoji linija). 
Mėnulio užtemimas gali įvykti tik per pilnatį.
Dėl Saulės šviesos lūžimo Žemės atmosferoje net ir visiško užtemimo metu Mėnulis „nedingsta“, o tampa blankiai raudonas. Žemės atmosfera sugeria mėlynuosius spindulius ir praleidžia raudonuosius, kurie ir apšviečia Mėnulį. 
Skiriamos 4 pagrindinės Mėnulio fazės:

Jaunatis (Mėnulis yra tarp Žemės ir Saulės),

priešpilnis (Mėnulis yra 90 laipsnių į rytus nuo Saulės. 

Matomas jo dešinysis (pietų pusrutulyje – kairysis) pusskritulis),

pilnatis (Mėnulis yra priešingoje Žemės pusėje negu Saulė. Matomas visas jo skritulys),

delčia (Mėnulis yra 90 laipsnių į vakarus nuo Saulės. Matyti jo kairysis (pietų pusrutulyje – dešinysis) pusskritulis).

Šešėlis ir pusšešėlis. Mėnulio ir Saulės užtemimai