Šiluminis skysčių ir dujų plėtimasis


Pamokos veikla.

Susipažįsta su šiluminio skysčių ir dujų plėtimosi požymiais.

Išsiaiškinti  kodėl šildomi kūnai plečiasi.

Medžiagų kitimai http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/medziagu_kitimai/

TESTAS  http://www.fizika.lm.lt/index.php?option=com_quiz&task=user_tst_shw&Itemid=195&tid=18

Perskaityti    Šiluminis skysčių ir dujų plėtimais  (8 psl.).   Atlikti 1-8  užduotis  (9 psl.).


Dujų plėtimasis

  Dujos, kaip ir kietieji kūnai bei skysčiai, nuo šilumos dažniausiai plečiasi.

  3 bandymas. Apvaliadugnę kolbą užkimškime kamščiu, kuriame yra stiklinis vamzdelis su vandens lašu. Vėl gavome termoskopą. Dabar juo galime stebėti oro plėtimąsi. Pašildykime šį termoskopą ir pamatysime, kaip vandens lašas vamzdelyje pakils. Šildomas oras plečiasi ir stumia vandens lašą į viršų.

  4 bandymas. Panardinkime į indą su vandeniu apvaliadugnės kolbos kaklelį ir jį pakreipkime į šoną, kad būtų pasviras. Pašildžius kolbą rankomis, iš vandens ima kilti oro burbuliukai. taigi nuo šilumos oras plečiasi ir išeina iš kolbos.

Oras ir kitos dujos šildomos plečiasi labiau negu kietieji kūnai ir skysčiai.

Savikontrolės užduotys?

1. Pripilkite butelį sklidinai šalto vandens ir pastatykite šaltoje patalpoje. Kodėl dalis vandens išbėga iš butelio? 

2. Į vaikišką balionėlį įpūskite truputį oro, balionėlį užmaukite ant tuščio butelio kaklelio, o butelį pastatykite į šaldytuvą. Kokia bus balionėlio forma po pusvalandžio? (ats.) Paskui butelį įstatykite į karštą vandenį ir stebėkite balionėlį. Padarykite išvadą.

4. Verdamas kiaušinis dažnai suskyla. Prieš verdant jo storgalį pradūrus adata, tai atsitinka rečiau. Paaiškinkite kodėl. 

5. Į karštą vandenį įmestas sulankstytas teniso kamuoliukas pamažu išsilygina ir atgauna pirmykštę formą. Paaiškinkite kodėl. 

7. Į lėkštelę įpilkite vandens ir įstatykite apverstą ( dugnu aukštyn ) stiklinę. Šalia jos įmeskite į vandenį monetą. Kaip, turėdami degtukų bei popieriaus gniužulėlį ir nesušlapdami rankų, galėtumėte išimti monetą iš vandens?

Šiluminis skysčių ir dujų plėtimasis