Šviesos šaltiniai. Tiesiaeigis šviesos sklidimas


Pamokos veikla.

Susipažįsta su šviesos šaltiniais, tiesiaeigiu šviesos sklidimu.

Šviesos šaltiniai http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/sviesos_saltiniai/

Optiniai prietaisai http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/384/

Apibūdinti šviesos šaltinius, skirti dirbtinius nuo natūraliųjų. Taikyti žinias apie tiesiaeigį šviesos sklidimą.

Perskaityti  Šviesos šaltiniai  (19 psl.),  Tiesiaeigis šviesos sklidimas  (22 psl.). Atlikti 1-5  užduotis  (21 psl.) ir  1-4  užduotis  (24 psl.). Saule 1.jpg
Šviesos reiškinius tiria fizikos šaka vadinama optika.

Šviesos reiškiniai mus lydi kasdien, su jais susiduriame kiekviename žingsnyje.
Šviesos spindulys yra tiesi linija, kuria skaidrioje vienalytėje terpėje sklinda šviesa.
Tiesiaeigį šviesos sklidimą puikiai iliustruoja šešėliai, žibintuvėlio skleidžiama šviesa.


Visi šviesą skleidžiantys kūnai vadinami šviesos šaltiniais. 

Juos galima suskirstyti į gamtinius ir dirbtinius

 
   Saule.jpg