Šviesos atspindys


Pamokos veikla.

Susipažįsta su šviesos atspindžiu.  

Šviesos spindulio eigos brėžimas.

Šviesos atspindys http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/sviesos_atspindys/

Veidrodis http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/veidrodis/

Veidrodinis atspindys http://www.freezeray.com/flashFiles/MirrorSummary.htm

Visiškas atspindys http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/365/

http://www.freezeray.com/flashFiles/Mirror.htm

http://www.freezeray.com/flashFiles/Reflection1.htm

http://www.freezeray.com/flashFiles/planeMirror.htm


Perskaityti  Šviesos atspindys  (32 psl.).   Atlikti 1-12  užduotis  (34 psl.).


Šviesos atspindys

1 bandymas. Ant stalo paviršiaus meskime teniso kamuoliuką. Jis atšoks Panašiai nuo neskaidrių kūnų atšoka ir šviesos spindulys. Jeigu jis pakliūna į mūsų akis, matome daiktą, nuo kurio tas spindulys atsispindėjo.

2 bandymas. Siaurą šviesos pluoštą (spindulį) nukreipkime į mažą plokščią veidrodėlį, įtaisytą prietaise, kuris vadinamas optiniu disku. Matome, kad tas pluoštas, pasiekęs veidrodėlį, nuo jo atsispindi.

  Atspindys.jpg  
  Iš veidrodėlio taško, į kurį krinta šviesos spindulys, iškelkime statmenį to veidrodėlio paviršiui.
Kritimo kampas α (alfa) - tai kampas  tarp krintančio spindulio ir statmens veidrodžio paviršiui spindulio kritimo taške vadinamas 
Atspindžio kampas β (beta)
- tai kampas  tarp atsispindėjusio spindulio ir statmens veidrodžio paviršiui spindulio atspindžio taške
. 

Apibendrindami bandymo rezultatus, galime padaryti tokias išvadas, kurios vadinamos šviesos atspindžio dėsniu:

Krintantysis spindulys, atsispindėjęs spindulys ir statmuo veidrodžio paviršiui spindulio kritimo taške yra vienoje plokštumoje;

Spindulio atspindžio kampas lygus to spindulio kritimo kampui. Kritimo kampas lygus atspindžio kampui.  α  =  β

Įvairūs kūnai šviesą atspindi nevienodai: balti – geriau, tamsūs – blogiau.

Šviesos spinduliui būdinga apgręžiamumo savybė; jeigu šviesos spindulys sklistų atvirkščia kryptimi, tai atsispindėjęs spindulys taptų krintančiuoju, o krintantysis – atsispindėjusiuoju.

YouTube


YouTube