Šviesos lūžis


Pamokos veikla.

Susipažįsta su šviesos lūžimu.

Šviesos spindulio eigos brėžimas.


Šviesos lūžimas http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/sviesos_luzimas/

Šviesos lūžimas  http://www.freezeray.com/flashFiles/GlassBlock.htm

Šviesos lūžimas http://www.freezeray.com/flashFiles/Refraction2.htm

Šviesos lūžimas http://www.freezeray.com/flashFiles/TotalInternalReflection.htm

Šviesos lūžimas  http://www.freezeray.com/flashFiles/Refraction1.htm


Perskaityti  Šviesos lūžimas  (39 psl.). Atlikti 1-6  užduotis  (42 psl.).


220px-Refracao.png
Lūžęs spindulys – 
 tai spindulys pereinantis iš vienos terpės (aplinkos) į kitą (aplinką)


Lūžio kampas γ (gama) –
tai kampas tarp lūžusio spindulio ir statmens aplinkų riboje kertant lūžimo tašką


Krintantysis spindulys, lūžęs spindulys ir per susikirtimo tašką nubrėžtas statmuo terpes skiriančiam paviršiui yra vienoje plokštumoje.    
Pencil_in_a_bowl_of_water.png


   


Šviesos lūžis