7 klasės fizikos įvadas


Pamokos veikla.

Susipažįsta su darbo planu, vertinimu, saugos reikalavimais fizikos kabinete.

Kaip mokytis gamtos mokslų?  http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/kaip_mokytis_gamtos_mokslu/

Mokymosi stilius http://gamta7-8.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/suzinokite_koks_jusu_mokymosi_stilius/