Elektrinė grandinė


Pamokos veikla.

Susipažįsta su elektrine grandine.

Atpažinti ir gebėti brėžti paprasčiausias elektros grandines, nurodyti srovės kryptį.  


Kišeninio žibintuvėlio grandinė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/laboratorija/kiseninio_zibintuvelio_grandine/
Elektros grandinė http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/demonstracijos/elektros_grandine/


Perskaityti  Elektrinė grandinė  (55 psl.). Atlikti 1-8  užduotis  (58 psl.). Gali paruošti pranešimą „Elektrinės grandinės elementai“


  
 Elektrines gra ndines sudaro:

- elektros  srovės  šaltinis;
- imtuvai (lemputės, televizoriai, laidynės, šildymo prietaisai ir pan.);
- jungikliai (valdymo prietaisai);
- jungiamieji laidai srovės šaltiniui su imtuvais sujungti.

 

Elektros srovė gali tekėti tik uždara elektrine grandine,

tai yra grandine, kurios nenutrūkęs jungiamasis laidas 
arba įjungtas jungiklis.

 Jį išjungę, grandinę  nutraukiame - 
padarome ją atvirą ir srovė neteka.

 

Laidai reikalingi, kad pro juos galėtų tekėti laisvi elektronai.

Elektrinė grandinė  

  
Elektra 1.jpg
  
                        Elektrinė schema
Elektra 2.jpg


Elektra 11.jpg


  Elektra 3.jpg 
Elektronų ir elektros srovės judėjimas grandinėje  
Elektrinė grandinė