Elektros srovės darbas


Elektros srovės darbas

Uždaviniai

1. Kai įtampa 4 V, elektros lempute teka 300 mA srovė. Kokį darbą atlieka elektros srovė per 5 min?  (360 J)

2. Esant 220 V įtampai elektrinės viryklės spirale teka 5 A srovė. Kokį darbą atlieka elektros srove per 1 min?  (66 kJ)

3. Kiek energijos per 30 min tenka б Ω šliaužikliniam reostatui, jeigu prie jo prijungta 4 V įtampa?  (4,8 kJ)

4. Kokia srovė teka dviračio žibinto lempute, jei per 1 min ji sunaudoja 48 J energijos? Lemputės įtampa 4 V.   (0,2 A)

5. Esant 12 V  įtampai elektros srovė per 10 min atliko 7,2 kJ darbą. Apskaičiuokite: a) srovės stiprį; b) pratekėjusį elektros kiekį. (1 A; 0,6 kC)

6. Kokį darbą atliko 0,2 A srovė  60 Ω rezistoriuje per 2 min ir kokia šaltinio įtampa, jei per 5 min atliktas 180 J darbas? (288 J; 6 V)

7. Dvi nichrominės 2 Ω ir 4 Ω spiralės prijungtos prie б V akumuliatoriaus. Kiek šilumos per 1 min išsiskirs kiekvienoje spiralėje, jeigu jos sujungtos: a) nuosekliai; b) lygiagrečiai? (a) 120 J; 240J    b)1080J; 540J)

8. Kokio stiprio srovė lempoje per 10 min atliko 7,2 kJ darbą, kai lempos įtampa 24 V? (0,5 A)

9.  Suvirinamų plieninių lakštų bendra varža 0,0004 Ω. Suvirinimo metu teka 7500 A stiprio srovė. Koks šilumos kiekis išsiskiria per 2 min? (2,7 MJ)

10. Kiek šilumos išsiskirs 4 Ω varžos laidininke per 2 s, jei jo galų įtampa 5 V? (40 J)

11. Kai įtampa 4 V, elektros lempute teka 300 mA srovė. Kokį darbą atlieka elektros srovė per 5 min?  (360 J)

12. Esant 12 V įtampai, elektros srovė per 10 min atliko 7,2 kJ darbą. Apskaičiuokite: a) srovės stiprį; b) pratekėjusį elektros krūvį.  (1A; 600C)

13. Srovės stipris elektros variklio grandinėje 5 A, jo gnybtų įtampa 220 V, variklio naudingumo koeficientas 80%. Kokį darbą šis variklis atlieka per 1 h? (3,2 MJ)

14. 220 V elektros grandinėje lygiagrečiai įjungtos trys lemputės. Kiekviena iš jų per 0,25 min prateka 90 C elektros krūvis. Kokia yra elektros srovė grandinėje ir kiek šilumos joje išskiria?  (18 A; 59,4 kJ)