Masės matavimas. Kilogramas


Pamokos veikla.
Susipažįsta su masės žymėjimu, matavimo vienetais, prietaisu. Sprendžia uždavinius. Ruošiasi laboratoriniam darbui.

Masės žymėjimas, matavimas. Kartotinių ar dalinių vienetų vertimas pagrindiniais SI vienetais. Uždavinių sprendimas.

Perskaityti  Masės matavimas. Kilogramas (35 psl.).   Atlikti 1-13  užduotis  (38 psl.). Gali paruošti pranešimą „Masės matavimas. Kilogramas“


Atlieka laboratorinį darbą „Kūno masės matavimas svarstyklėmis“.

Kūno masės matavimas svarstyklėmis.
Vienas kūnas gali būti sudarytas iš didesnio kiekio medžiagos, kitas – iš mažesnio kiekio. Tuo atveju sakome, kad vieno kūno mãsė (lot. massa – luitas, gabalas) mažesnė, o kito didesnė. Akivaizdu, kad stiklinės vandens masė mažesnė už kibiro vandens masę. Pagal masę galima palyginti ir tuos kūnus, kurie pagaminti iš skirtingų medžiagų. Pavyzdžiui, geležinio tašelio masė didesnė už tokio pat tūrio medinės trinkelės masę. Masė – fizikinis dydis; jis žymimas raide m.

Ar galima fizikoje matuoti masę taip, kaip siūloma pateiktame recepte?

Žemaičių veršputrės receptas. 1 l pieno, 0,5 l vandens, stiklinė miltų, druskos pagal skonį, 300 g duonos, šaukštelis kmynų.

Čia pieno ir vandens kiekis nurodytas litrais, miltų – stiklinėmis, kmynų – šaukšteliais, duonos – gramais, o druskos – pagal skonį. Valgį pagaminti pagal šį receptą įmanoma, tačiau negalima taip matuoti tų pačių fizikinių dydžių. Jų matavimo vienetai turi būti vienos sistemos.

Pagrindinis SI masės matavimo vienetas yra kilogramas:

[m] = 1 kg.

XVIII a. pabaigoje, kuriant metrinę sistemą, kilogramas buvo apibrėžtas kaip 1 dm3 (1 litro) 4 °C temperatūros vandens masė. Kilogramo etalonas yra 39 mm skersmens ir tokio pat aukščio ritinio formos svarstis, pagamintas iš platinos ir iridžio lydinio. Kaip ir metro etalonas, jis saugomas Tarptautiniame matų ir svarsčių biure netoli Paryžiaus.

Be pagrindinio SI masės vieneto, plačiai vartojami daliniai bei kartotiniai masės vienetai.


Kiti masės matavimo vienetai

Vieneto pavadinimasŽymėjimasRyšys su 1 kg
1 tona1 t1 t = 1000 kg
1 centneris1 cnt1 cnt = 100 kg
1 gramas1 g1 g = 0,001 kg
1 miligramas1 mg1 mg = 0,000 001 kg

Brangakmenių ir perlų masė paprastai matuojama nesisteminiais vienetais, kurie vadinami karatais: 1 ct = 0,2 g.


Kūnų masės palyginimas

Išmatuoti kurio nors kūno masę – tai palyginti ją su etalono mase, t. y. nustatyti, kiek kartų ji didesnė ar mažesnė už etalono masę. Praktikoje kūnų masė lyginama su mase svarsčių, pagamintų pagal etaloną.

Kaipgi palyginti kūno ir pagal etaloną pagamintų svarsčių masę? Tam tikslui naudojami masės matavimo prietaisai – svarstyklės (1 pav.). Jos esti įvairių rūšių: buitinės, mokyklinės, laboratorinės, svirtinės, elektroninės ir t. t.

Svarbiausios svarstyklių dalys yra strypas (svirtis), galintis laisvai suktis apie tašką jo viduryje, ir prie to strypo galų prikabintos dvi lėkštės. Ant jų dedami lyginami kūnai. Jeigu tų kūnų masė yra vienoda, tai svarstyklės esti pusiausviros. Vadinasi, norint išmatuoti kurio nors kūno masę, reikia ant vienos svarstyklių lėkštės dėti tą kūną, o ant kitos – įvairius žinomos masės svarsčius tol, kol jie atsvers matuojamą kūną, t. y. kol nusistovės svarstyklių pusiausvyra. Tada visų svarsčių masė bus lygi sveriamo kūno masei.

Image
Svarstyklės

7 klasė 4 mase.jpg


Masės matavimas. Kilogramas PRIEDAI