Nuotolinio mokymo susitarimai


Klausk, jei kas neaišku!


item_2470173_744.png    pavarde.vardas@didzdvaris.lt  item_2470173_744.pngFizikos nuotolinio mokymo susitarimai

Perėjimas prie nuotolinio mokymo yra iššūkis mokytojams ir mokiniams.
Turime priimti bendrus visom pusėm aiškius susitarimus.  

- informacijos ieškoti TaMo dienyne, 
- sekti informaciją fizikos.fweb.lt  puslapyje (Nuotolinio mokymo susitarimai);
- prisijungti prie Edmodo terpės (klasės kodas priede);
- susitvarkyti Zoom platformą  (susitikimo kodas priede) – jungsimės pirmąją savaitės pamoką;
- užduotis siųsti reikės  e. paštu fizikos.nuotolinis@gmail.com (laiško temoje rašyti: klasė,  Pavardė, Vardas)

Išlikime sveiki ir iki susitikimo virtualioje terpėje.
Fizikos mokytoja Rima Valčiukienė

Priedas: TaMo dienyne

Darbotvarkė: 
Susisiekimas su mokiniais numatomas vieną kartą per savaitę, t.y. pirmąją savaitės pamoką virtualiose aplinkose. 

Virtulios aplinkos: 
TEAMS, FB, GoogleDoc (fizika.dg@gmail.com) platformose (prisijungimai TaMo dienyne).