Ploto matavimas


Pamokos veikla.

Susipažįsta su ploto žymėjimu, matavimo vienetais, prietaisu. Sprendžia uždavinius.

Ploto žymėjimas, matavimas ir apskaičiavimas naudojantis formulėmis. Kartotinių ar dalinių vienetų vertimas pagrindiniais SI vienetais. Uždavinių sprendimas.

Perskaityti  Ploto matavimas. (29 psl.).  Atlikti 1-8  užduotis  (31 psl.). Gali paruošti pranešimą „Ploto formulės“
Fizikoje, kaip ir matematikoje, figūros plotas žymimas raide S. Pagrindinis jo matavimo vienetas yra kvadratinis metras:          [S] = 1 m².

Tai plotas kvadrato, kurio kraštinės ilgis 1 m. Be šio vieneto, dar vartojami kartotiniai bei daliniai ploto vienetai, taip pat ir nesisteminiai vienetai – aras bei hektaras.

Kiti ploto matavimo vienetai

Vieneto pavadinimasŽymėjimasRyšys su 1 m²
1 kvadratinis kilometras1 km²1 km² = 1 000 000 m²
1 kvadratinis decimetras1 dm²1 dm² = 0,01 m²
1 kvadratinis centimetras1 cm²1 cm² = 0,0001 m²
1 kvadratinis milimetras1 mm²1 mm² = 0,000 001 m²
1 aras1 a1 a = 100 m²
1 hektaras1 ha1 ha = 100 a = 10 000 m²


Figūros plotą galima sužinoti įvairiais būdais. Taisyklingos geometrinės formos kūno (kvadrato, stačiakampio, skritulio, rombo, lygiagretainio ir kt.) plotas apskaičiuojamas pagal geometrijos taisykles, pavyzdžiui, kvadrato plotas S = a², stačiakampio S = ab, skritulio S = πr²; čia π = 3,14.


 Ploto formules.jpg

Kartais ir netaisyklingos formos kūnus galima suskirstyti į taisyklingas figūras, kurių plotą apskaičiuoti mokame.

Netaisyklingos formos figūros plotą galima išmatuoti padėjus ją ant languoto popieriaus ir nubrėžus kontūrą. Žinant vieno langelio plotą ir suskaičiavus kontūro apribotų langelių skaičių bei atsižvelgiant į tai, kad kai kuriuos langelius figūra dengia ne visiškai, randamas figūros plotas. Šitaip apskaičiuojant nedidelių figūrų plotą, geriausia jų kontūrus braižyti milimetriniame popieriuje.

Figūros plotą galima išmatuoti ir specialiu prietaisu, kuris vadinamas planimetrù (lot. planum – paviršius, plokštuma + gr. metron – matas).Fizikiniai dydziai 2.jpg
Ploto matavimas. PRIEDAI