Tūrio matavimas


Pamokos veikla

Susipažįsta su tūrio žymėjimu, matavimo vienetais, prietaisu. Sprendžia uždavinius. Ruošiasi laboratoriniam darbui.

Tūrio žymėjimas, matavimas ir apskaičiavimas naudojantis formulėmis. Kartotinių ar dalinių vienetų vertimas pagrindiniais SI vienetais. Uždavinių sprendimas.

Tūrio matavimo vienetai https://www.youtube.com/watch?v=gwk4_mvp0s0 Kietųjų kūnų tūrio matavimas http://gamta5-6.mkp.emokykla.lt/lt/mo/laboratorija/kietuju_kunu_turio_matavimas/  

Perskaityti  Tūrio matavimas. (30 psl.).  Atlikti 9-16  užduotis  (32 psl.). Gali paruošti pranešimą „Tūrio formulės“
Pagrindinis kūno tūrio V matavimo vienetas tarptautinėje vienetų sistemoje yra kubinis metras[V] = 1 m³.

Tai tūris kubo, kurio briaunos ilgis 1 m. Kartu su šiuo vienetu vartojami ir kiti tūrio matavimo vienetai.

Kiti tūrio matavimo vienetai:

Vieneto pavadinimasŽymėjimasRyšys su 1 m³
1 kubinis kilometras1 km³1 km³ = 1.000.000.000 m³
1 kubinis decimetras1 dm³1 dm³ = 0,001 m³
1 kubinis centimetras1 cm³1 cm³ = 0,000.001 m³
1 kubinis milimetras1 mm³1 mm³ = 0,000.000.001 m³
1 litras1 l1 l = 0,001 m³

Fizikinių kūnų tūrį galima rasti apskaičiuojant ir išmatuojant.

Taisyklingos geometrinės formos kūno (kubo, stačiakampio gretasienio, ritinio, rutulio ir kt.) tūris apskaičiuojamas pagal geometrijos taisykles, pavyzdžiui, kubo tūris V = a³, stačiakampio gretasienio V = abc.

Matuojant lengviausia rasti skysčių tūrį. Tam tikslui naudojami matavimo cilindrai, menzūros (lot. mensura – matas). Šie indai būna įvairaus dydžio ir formos, o ant jų sienelės pažymėtos padalos. Jais galima išmatuoti ne tik skysčių, bet ir nedidelių kietųjų kūnų tūrį. Atliekant laboratorinius darbus, dažnai naudojami mililitrais sugraduoti matavimo cilindrai ir menzūros. Įsidėmėkite, kad

1 ml = 1 cm³.

Apskaičiuodami kūnų plotą ir tūrį, nepamirškite, kad visi matmenys turi būti išreikšti tais pačiais matavimo vienetais.


Fizikiniai dydziai 3.jpg


Fizikiniai dydziai 3.jpg
Tūrio matavimas PRIEDAI