Vienetų verimasMatų vienetų pavadinimų priešdėliai, jų santrumpos ir atitinkantys daugikliai:

 

Vienetai

Priešdėlis

Simbolis

Daugiklis

Pavyzdys

Kartotiniai

yota

Y

1024

Ym = 1024 m = 1000 000 000 000 000 000 000 000 m

zeta

Z

1021

Zm = 1021 m = 1000 000 000 000 000 000 000 m

eksa

E

1018

Em = 1018 m = 1000 000 000 000 000 000 m

peta

P

1015

1 Pm = 1015 m = 1000 000 000 000 000 m

tera

T

1012

Tm = 1012 m = 1000 000 000 000 m

giga

G

109

1 Gm = 10m = 1000 000 000 m

mega

M

106

Mm = 106 m = 1000 000 m

kilo

k

103

km = 103 m = 1 000 m

hekto

h

102

1 hm = 102 m = 100 m

deka

da

10

1 dam = 10 m = 10 m

Daliniai

deci

d

10-1

dm = 10-1m = 0,1 m

centi

c

10-2

cm = 10-2m = 0,01 m

mili

m

10–3

mm = 10-3m = 0,001 m

mikro

μ

10–6

μm = 10-6m = 0,000 001 m

nano

n

10–9

nm = 10-9m = 0,000 000 001 m

piko

p

10–12

pm = 10-12m = 0,000 000 000 001 m

femto

f

10–15

fm = 10-15m = 0,000 000 000 000 001 m

ato

a

10–18

am = 10-18m = 0,000 000 000 000 000 001 m

zepto

z

10–21

zm = 10-21m = 0,000 000 000 000 000 000 001 m

yokto

y

10–24

ym = 10-24m = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 m

Ilgio matavimo vienetai (m). Kelio ilgis, kurį šviesa nusklinda vakuume per 1/299792458 sekundės dalį.

1 m = 10 dm 
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm
    

1 km = 1000 m

1 km = 10 000 dm

1 km = 100 000 cm 


Pavyzdžiai:      

2,7 m = 27 dm

5,7 dm = 0,57 m

1 m = 10 dm

1 dm = 0,1 m

 

5,3 m= 530 cm

12 cm = 0,12 m

1 m = 100 cm

1 cm = 0,01 m


0,63 m = 630 mm

480 mm = 0,48 m

1 m = 1000 mm

1 mm = 0,001 m
Ploto matavimo vienetai (m2).  

1 m = 10 dm

1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm  


1 a = 10 m · 10 m = 100 m2

1 ha = 100 m · 100 m = 10 000 m2

1 m2 = 100 dm2 

1 m2 = 10 000 cm2

1 m2 = 1000 000 mm2 


 


1 dm2 = 0,01 m2 

1 cm2 =  0,0 001 m2

1 mm2 = 0,000 001 m2 

Pavyzdžiai:


0,53 m=5 300 cm2 


12 cm2 = 0,0 012 m2

1 m = 100 cm

1 m2  = 10 000 cm2

1 cm = 0,01 m

1 cm2 = 0,0 001 m2
Tūrio matavimo vienetai  (m3

1 m = 10 dm 
1 m = 100 cm
1 m = 1000 mm 


1l = 1 litras = 1 dm3

1 ml = 1mili litras = 1 cm3

1 m3 = 1 000 dm3 

1 m3 = 1 000 000 cm3

1 m3 = 1 000 000 000 mm3   

1 dm3 = 0, 001 m3 

1 cm3 = 0, 000 001 m3

1 mm3 = 0, 000 000 001 m3 

Pavyzdžiai:

 

0,458 m= 458 000 cm3


 12 cm3 = 0,000 012 m3

1 m = 100 cm

1 m3 = 1 000 000 cm3

1 cm = 0,01 m

1 cm= 0,000 001 m3
Laiko matavimo vienetai (s)

1 h = 60 min
1 min = 60 s

1 h = 60 min = 60·60 s = 3600 s

1h lygu  min.jpg     1h lygu  s.jpg
Temperatūros matavimo vienetai (K)

1 oC

1 K           K = ... oC + 273,16

1 oR       oR = ... oC · 0,8

1 oF        oF = ... oC·1,8+32


1 oC = ... K - 273,16

1 oC = 5/4 · ...o 

1 oC = (5/9)·(... oF-32)